Ploiești, 19 mai. Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) este preocupată permanent de furnizarea unor servicii de calitate și de protecția mediului înconjurător, depunând eforturi considerabile pentru continuarea și îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse, prin îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite, eficientizarea activității și îmbunătățirea relaților cu clienții săi.

Exploatare Sistem Zonal Prahova reamintește utilizatorilor săi că resursele de apă sunt limitate, motiv pentru care trebuie să avem grijă cu toții de fiecare picătură care curge la robinetele noastre, pentru a beneficia în continuare de o apă sigură și de calitate. Suntem permanent la datorie, pentru a asigura un program normal de furnizare a apei potabile în întreaga arie de operare, intervenim operativ pentru a remedia disfuncționalitățile apărute pe rețelele de aducțiune sau de distribuție, refacem permanent stocurile de apă în rezervoarele de înmagazinare, pentru a asigura continuitatea serviciului.

În perioadele secetoase, mulți utilizatori casnici, în special din zona metropolitană sau din mediul rural, sunt tentați să utilizeze apa de la robinet pentru irigarea culturilor agricole, a gazonului sau a plantelor din gospodăria proprie, ori pentru umplerea piscinelor. Aducem la cunoștința utilizatorilor că Legea nr. 241/2006 a serviciului de apă şi de canalizare, republicată, menționează la art. 4 că: “apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale. Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare”.

Exploatare Sistem Zonal Prahova dispune de capacități suficiente pentru producerea și înmagazinarea cantității de apă potabilă necesară consumului casnic și menajer, însă  utilizarea apei în alte scopuri poate determina o creștere a consumului. Utilizarea apei în mod iresponsabil afectează în special utilizatorii din zonele mai înalte sau pe cei aflați la capăt de rețea, care pot rămâne fără apă sau pot primi apă cu presiune scăzută, în condiții de creștere a consumului.
Obligațiile contractuale ale clienților noștri prevăd, printre altele, că toți utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligația de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeaua de alimentare.

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova va face în continuare eforturi pentru a asigura un regim de furnizare a apei 24 de ore din 24, implementând lucrări de orice tip, pentru a asigura necesarul de apă potabilă al utilizatorilor, însă contează și pe sprijinul clienților săi în ceea ce privește utilizarea rațională a resurselor de apă.

Folosește apa cu responsabilitate!

Protejând apa, protejezi sănătatea și viața întregii comunități!

**Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro