Servicii de emitere acorduri de amplasament

Emiterea acordurilor de amplasament, se face la sediul S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. din Ploiesti, pentru persoanele fizice si juridice ce detin sau proiecteaza constructii in apropierea locatiei obiectivelor hidrotehnice, avand la baza:

 • OUG nr. 107/2002 – privind infiintarea Administratiei Nationale Ape le Romane
 • OUG 73/ 2005 – pentru modificarea si completarea OUG nr. 107/2002
 • Legea 400 /2005 – pentru aprobarea OUG 73/ 2005
 • HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

Pentru emiterea acordului de amplasament trebuie depuse de catre solicitant la secretariatul societatii, urmatoarele documente:

 • Cerere pentru acord de amplasament persoane fizice
 • Cerere pentru acord de amplasament persoane juridice
 • Copie B.I. /C.I solicitant
 • Memoriu tehnic a obiectivului, constructiei solicitantului
 • Plan de amplasament a constructiei
 • Plan de situatie
 • Certificatul de urbanism
 • Act de proprietate
 • Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (numai pentru societati comerciale)

Acordul de amplasament se emite in maxim 30 de zile calendaristice, la primirea acestuia achitandu-se si taxa de consultatie tehnica, verificare pe teren si avizare.

Acordul de amplasament este valabil nelimitat, daca nu intervin modificari ale pozitiei obiectivelor solicitantului, sau noi amplasari care nu fac obiectul solicitarii altui acord.

logo eszph