Servicii consultanță tehnică

Consultanța tehnică în vederea emiterii acordului de amplasament sau a unui punct de vedere tehnic, se acordă persoanelor fizice sau juridice, ce își exprimă intenția de a construi în apropierea obiectivelor pe care societatea le are în administrare/operare, în limita competențelor legale.

Dosarul în vederea acordării consultanței tehnice va cuprinde:

 1. CERERE PERSOANĂ FIZICĂ sau JURIDICĂ
 2. COPIE B.I./C.I./C.I.F., după caz (1 ex.)
 3. COPIE CERTIFICAT DE URBANISM (1 ex.)
 4. COPIE ACTE CE DOVEDESC PROPRIETATEA (1 ex.)
 5. DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
  • MEMORIU TEHNIC INVESTIȚIE (1 ex.)
  • PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (1 ex.)
  • PLAN DE SITUAȚIE (2 ex.)
  • PLANURI DE DETALIU, după caz (2 ex.)

Dosarul se va depune în format letric la secretariatul societății sau în format electronic la adresele de e-mail:

office@eszph.ro

madalina.dobre@eszph.ro

corina.constantinescu@eszph.ro

Documentul rezultat ca urmare a consultanței tehnice se emite în termenele prevăzute de legislația în vigoare la data solicitării.

Anterior eliberării acestuia, se va achita taxa de consultanță tehnică – verificare la teren și avizare.

Documentul emis își pierde valabilitatea odată cu expirarea Certificatului de urbanism / în cazul în care survin modificări ale documentației tehnice depuse / lucrările nu se execută conform documentației și actului emis.

logo eszph