Apa potabila clorinata – pentru uz uman

Apa potabila clorinata destinata consumului uman este produsa si livrata cu respectarea legii 458 / 2002 – Legea privind calitatea apei, a legii 311/2004 si HG 974/2004, fiind monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statiile de tratare, in punctele de livrare la beneficiari si suplimentar de Autoritatea de Sanatate Publica Prahova – prin monitorizarea de audit.

Monitorizarea de audit a apeipotabilein conformitate cu HG nr.974/2004 si HG 342/2013, se realizeaza conform planificarii de catre D.S.P. Prahova,iar de catre I.N.S.P.Bucurestise analizeazain plus siparametriiurmatori: mercur, mangan, pesticide totale,trihalometanitotali, bor, fluoruri, sulfat, 1,2-dicloretan, tetracloretena, tricloretena, hidrocarburipoliciclicearomatice, benz(a)piren, carbon organic total, culoare, radioactivitate alfa globala, radioactivitate beta globala.

Clientii sunt informati asupra valorilor parametrilor apei livrate prin transmiterea de buletine de analize de catre compartimentul Management Integrat calitate-mediu-SSM conform legislatiei in vigoare.

Parametrii apei potabile monitorizati de laboratoarele proprii sunt prezentati in tabelul urmator:

Nr crtParametruFrecv/anU. M.Val.admMetoda de analiza
Parametrii microbiologici
1Escherichia Coli365Nr/100ml0SR EN ISO 9308 – 1/2004
2Enterococi365Nr/100ml0SR EN ISO 7899 – 2/2002
Parametrii chimici
1Nitriti365mg/l0,5SR EN 26777/2002 – C91/2006
Parametrii indicatori
1Aluminiu365mg/l0,20SR ISO 10566/2001
2Amoniu (amoniac)365mg/l0,5SR ISO 7150-1/2001
3Clor rezidual liber365mg/l>0,5SR ISO 7393-2/2002
4Cloruri365mg/l250SR ISO 9297/2001
5Clostridium Perfringens156 / 104Nr/100ml0Legea 458/2002 Legea 311/2004
6Bacterii coliforme365Nr/100ml0SR EN ISO 9308-1/2004
7Conductivitate – la 20ºC365uS/cm2500SR EN 27888/97
8Oxidabilitate (Indice permanganat)365mgO2/l5SR ISO 8467/2001
9Culoare365m-1Nici o modifSR ISO 7887/2002
10Duritate totala365Grd. germMin 5SR ISO 6059/2008
11Fier54mg/l0,20SR ISO 6332/96; Completare C 91/2006
12Gust (TFN)365Nici o modifSR EN 1622/2007
13Miros (TON)365Nici o modifSR EN 1622/2007
14Numar colonii la 22C365UFC/mlNici o modifSR EN ISO 6222/2004
15Numar colonii la 37C365UFC/mlNici o modifSR EN ISO 6222/2004
16pH365Unit de pH6,5 – 9,5SR ISO 10523/2012
17Sulfati365mg/l250Metoda AWWA- HACH
18Turbiditate365NTU5SR EN ISO 7027/2001
19Sulfuri4mg/l0,10Metoda HACH

Daca un parametru al apei depaseste limitele admise, se opreste livrarea catre clienti, se iau imediat toate masurile pentru remedierea situatiei si revenirea la normal, cu anuntarea clientilor si D.S.P. Prahova.

logo eszph