Apa potabila clorinata – pentru uz uman

Apa potabila clorinata destinata consumului uman este produsa si livrata cu respectarea legii 458 / 2002 – Legea privind calitatea apei, a legii 311/2004 si HG 974/2004, fiind monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statiile de tratare, in punctele de livrare la beneficiari si suplimentar de Directia de Sanatate Publica Prahova – prin monitorizarea de audit.

Monitorizarea de audit a apei potabile in conformitate cu HG nr.974/2004 si HG 342/2013, se realizeaza conform planificarii de catre D.S.P. Prahova, iar de catre I.N.S.P.Bucuresti se analizeaza in plus si parametrii urmatori: mercur, mangan, pesticide totale, trihalometanitotali, bor, fluoruri, sulfat, 1,2-dicloretan, tetracloretena, tricloretena, hidrocarburipoliciclicearomatice, benz(a)piren, carbon organic total, culoare, radioactivitate alfa globala, radioactivitate beta globala.

Clientii sunt informati asupra valorilor parametrilor apei livrate prin transmiterea de buletine de analize de catre compartimentul Management Integrat calitate-mediu-SSM conform legislatiei in vigoare.

Parametrii apei potabile analizati de laboratoarele proprii CA Voila/ CA Valeni/CA Maneciu, cat si rezultatele analizelor, sunt prezentate in rapoartele de incercare apa, din sectiunea Calitatea Apei.

Nr.crtDenumirea

analizei

Metoda de analizaLimite adm. cf. legii 458/2002
1Turbiditate

(NTU)

SR EN ISO

7027-1/2016

5
2Culoare

(m-1)

SR ISO 7887/2012nicio modificare anormala
3Gust

TFN

SR EN

1622/ 2007

nicio modificare anormala
4

 

Miros

TON

SR EN

1622/ 2007

nicio modificare anormala
5Conductivitate (microS/cm)SR EN 27888/19972500
6Clor rezidual

liber/total (mg/l)

Sr iso

7393-2/2018

0,1—0,5

in retea

7
pH

(unitati ph)

SR ISO 10523/20126,5-9,5
8Duritate

(grade germane)

SR ISO 6059/2008
 

min 5

9Cloruri

(mg/l)

SR ISO

9297/2001

 

250

10Aluminiu

(mg/l)

SR ISO

10566/2001

 

0,2

11Indice permanganat

(mg O2 /l)

SR EN ISO

8467/2001

 

5

12Amoniu

(mg/l)

SR ISO 7150/2001 

0,5

13

 

Nitriti

(mg/l)

SR EN 26777/2002

C 91/2006

 

0,5

 

14Nitrati

(mg /l)

SR ISO

7890-3/2000

 

50

15Sulfati

(mg/l)

STAS
3069-87
 

250

16Fier

(mg/l)

SR ISO 6332/96

C 91/2006

 

0,2

17Sodiu

(mg/l)

electrochimic

200

18Mangan

(mg/l)

SR ISO 6333/97
0,05
19Carbon organic total (mg/l)ISO 8245/1999
nicio modificare anormala
20Numar de colonii

la 22 ºC (ufc/ ml)

SR EN ISO 6222/2004
nicio modificare
anormala
21Numar de colonii

la 37 ºC(ufc/ml)

SR EN ISO 6222/2004
nicio modificare

anormala

22Bacterii coliforme

(numar/100ml)

SR EN ISO
9308-1/2015 A1/2017
 

0

23Escherichia Coli

(numar/100 ml)

SR EN ISO

9308-1/2015

A1/2017

0
24Clostridium perfringens

(Specia, inclusiv sporii)

(numar/100 ml)

SR EN ISO 14189/2017 

0

25Enterococi

(numar/100 ml)

SR EN ISO

7899-2/2002

0

Daca un parametru al apei depaseste limitele admise, se opreste livrarea catre clienti, se iau imediat toate masurile pentru remedierea situatiei si revenirea la normal, cu anuntarea clientilor si D.S.P. Prahova.

logo eszph