Obiective şi politica conform Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu SSM

S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. avand ca principal obiectiv de activitate captarea, tratarea, stocarea, transportul, livrarea apei, si in acord cu strategia, acorda prioritate maxima realizarii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Directorul General, prin leadership si angajare, asigura mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu- SSM, in conformitate cu standardele nationale de management SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 si cu respectarea principiilor de baza urmatoare :

 1. Asigurarea unei dezvoltari durabile
 2. Orientare catre clienti si alte parti interesate, cu asigurare transparenta, corectitudine, promptitudine si promovarea relatiilor reciproc avantajoase
 3. Asigurarea responsabilitatii si legalitatii
 4. Luarea deciziilor pe baza de dovezi
 5. Dezvoltarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc
 6. Contributia activa la protectia mediului, promovarea de actiuni proactive pentru prevenirea poluarii mediului, bazate pe filozofia dezvoltarii afacerii in armonie cu mediul
 7. Cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala, bazata pe cultura sigurantei
 8. Imbunatatirea continua a performantelor SMI

Obiectivele strategice ale Politicii SMI – S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. sunt :

 1. Obiective strategice comune SMC, SMM, SMSSM
  • Demonstrare leadership si angajament in privinta sistemului de management integrat
  • Determinare si tinere sub control context organizatie, pentru satisfacere cerinte si nevoi
  • Crestere eficienta in asigurarea si utilizarea resurselor materiale si financiare
  • Imbunatatire abordare pe baza de risc si oportunitati
  • Aplicare monitorizari, masurari si analize de laborator moderne, eficiente si eficace pentru produsele si procesele SMI
  • Asigurare resurse umane, competente, responsabilizate, constientizate si motivate pentru cresterea performantelor
  • Imbunatatirea comunicarii interne si externe, promovarea performantelor societatii, asigurarea transparentei si avantajului reciproc in relatiile cu clientii si celelalte parti interesate
  • Imbunatatirea performantei sistemului de management integrat calitate –mediu- SSM, cu consolidarea nivelului de maturitate
 2. Obiective strategice pentru SMC
  • Imbunatatirea orientarii catre clienti pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor exprimate
  • Cresterea productivitatii tehnologiei tratarii si imbunatatirea transportului apei, cu asigurarea livrarii unei ape de calitate la clienti
 3. Obiective strategice pentru SMM
  • Cresterea performantelor in protectia mediului, pentru o dezvoltare durabila, fara poluari
  • Prevenirea poluarii mediului, prin controlul si gestionarea eficienta a substantelor periculoase, deseurilor si reziduurilor tehnologice
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de mediu
 4. Obiective strategice pentru SMSSM
  • Cresterea performantelor in asigurarea sanatatii si securitatii in munca
  • Orientare catre reducerea, controlul si prevenirea riscurilor, inclusiv a celor specifice pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de SSM

In acest scop am delegat pe Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat cu autoritatea si responsabilitati pentru:

  • asigurarea ca Sistemul de Management Integrat Calitate -Mediu –SSM se conformeaza cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001: 2018, inclusiv faptul ca SMI este documentat, actualizat, controlat, monitorizat, masurat, implementat, mentinut, analizat si imbunatatit eficace
  • asigurarea ca orientarea catre clienti, personalul propriu si alte parti interesate este promovata in organizatie
  • raportarea managementului de varf referitor la performantele SMI, indeplinirea obiectivelor generale, specifice si a indicatorilor de performanta
  • asigurarea ca este mentinuta integritatea Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu –SSM atunci cand sunt implementate schimbari