Lista documente societate disponibile pentru accesul publicului

Conform legislatiei în vigoare, sunt publice din următoarele informatii:

 • Date de contact societate : denumire societate, adresa sediu si sisteme hidrotehnice/sistem hidroenergetic Moldova, numerele de telefon, fax, adresa e-mail secretariat şi adresa paginii web
 • Numele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public
 • Acte normative de infiintare societate si ce reglementează organizarea şi funcţionarea societatii
 • Cod etic al Consiliului de Administratie
 • Plan de administrare al societatii
 • Regulament de organizare si functionare al societatii
 • Regulament serviciu de alimentare cu apa
 • Program de activitate si activitate societate, proiecte
 • Structura societate si mod de organizare
 • Produse si servicii furnizate
 • Fise tehnice ale reactivilor de tratare folositi
 • Lista laboratoarelor de analiza apa inregistrate la Ministerul sanatatii
 • Sistem management calitate– mediu–SSM ( Politica SMI, Politica Calitatii din laboratoarele de analize, Manualul SMI, Procedura de comunicare si colaborare cu DSP Prahova si procedura de actiune in cazul depasirii limitelor legale)
 • Plan de informare privind obligatiile colaboratorilor externi
 • Plan general pentru situatii de urgenta
 • Evaluare riscuri de modificare a calitatii apei brute la sursa (apa utilizata pentru tratare)
 • Recunoasteri, autorizari si competente
 • Legislatie specifica de referinta
 • Comunicari publice : buletine de analize apa, centralizatoare lunare/ anuale analize apa, date interventii pe aductiuni, articole specifice de mediu/ SSM/ situatii de urgenta
 • Certificat SRAC-IQNET – pentru sistemul de management al calitatii – ISO 9001
 • Certificat SRAC-IQNET – pentru sistemul de management de mediu – ISO 14001
 • Certificat SRAC-IQNET – pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca ISO 45001
 • Cerere pentru emitere acord de amplasament
 • Opis acte necesare documentatie pentru acord de amplasament
 • Formular -Cerere pentru acces liber la informatii publice
 • Formular -Reclamatie administrativa – externa – in temeiul legii 544/2001
 • Raport de evaluare a implementarii legii nr 544/ 2001 (anual)
 • Lista cuprinzând documentele de interes public