Pot trimite oferte: persoane fizice/juridice.

Valoarea estimata a achizitiei este de 10.000.000,00 lei fara TVA.

Valoarea garantiei de participare: 0,5 %, respectiv: 50.000 lei.

Oferta ( documente calificare, propunerea tehnica si  propunere financiara) si dovada constituirii garantiei de participare se va depune la sediul societatii, fizic in plic sigilat, situat in Ploiesti, str. Gh.Grigore Cantacuzino nr. 304, Jud. Prahova, pana la data de 27.06.2022, ora 12:00.

Va rugam sa dati click pe link-ul de mai jos pentru consultarea si descarcarea urmatoarelor documentele:

  • Invitatie de participare;
  • Documentatie de atribuire;
  • instructiuni pentru ofertanti;
  • Caiet de Sarcini;
  • Formulare pentru intocmirea ofertelor;
  • Model orientativ de de contract.

ATASAMENT_Cerere Oferta privind Achizitia unui imobil cu destinatie de sediu administrativ