S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., cod fiscal: RO 18856244, cu sediul în Ploiesti, str. Gh. Gr .Cantacuzino nr. 304, cod postal 100466, telefon 0244 512600, fax 0244 595016 ; vă invită să depuncti ofertă în scopul atribuirii contractului dc achizitie Servicii de închiriere a unui imobil cu destinatie sediu pentru S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Procedura de atribuire: conform norma interna;
Cod CPV: 70310000-7 – Servicii de închirere sau de vânzare de imobile
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;

Adresa la care se transmit ofertele : Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.304 ;
– menţiunea Pentru procedura de atribuire avand ca obiect Servicii de închiriere a unui imobil cu destinatie sediu pentru S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.
– menţiunea A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor.