Legislatie

 • Legea 107/1996 – Legea apelor
 • Legea 310/2004 – Legea Apelor 107/1996 modificata si completata
 • Legea 112/2006 – pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • OUG 107/2002 – Ordonanta de urgenta privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane
 • OUG nr.73/ 2005 – pentru modificarea si completarea OUG 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane
 • Legea 400 /2005 – aprobarea OUG 73/ 2005 si modificarea / completarea OUG 107/ 2002
 • Legea 458 / 2002 – Legea privind calitatea apei
 • Legea 311/2004 – pentru modificarea si completarea legii 458/2002
 • OG 11/2010 – pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • OUG 1/2011 – pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • Legea 182/2011 – privind aprobarea OUG 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002
 • HG 974/2004 – Normele de supraveghere sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
 • HG 342/2013 – privind modificarea si completarea HG 974/2004
 • HG 100/2002 – Normele de calitate pe care trebuie sa le indeplinesca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata
 • HG 567/ 2006 – privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 100/2002
 • HG 188/2002 – Norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
 • HG 352/2005 – Completarea si modificarea HG 188/2002
 • HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica
 • ORDIN 662/2006 – Ordin privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Legea 233/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • OG 27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea nr. 241/2006 – legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
 • OUG 13/2008 – pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
 • OUG 195/ 2005 – Privind protectia mediului
 • OUG 164/2008 – Privind modificarea si completarea O.U.G 195/ 2005
 • Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
 • HG 1425/2006 – Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
 • Legea 182 /2002 – privind protectia informatiilor clasificate si a surselor confidentiale
 • Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
 • HG 123/2002 – aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • HG 478/2016 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea 144/2016 – pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea 220/2008 – Pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie