Astăzi o vom cunoaște pe Mihaela Mihăilescu, inginer și Șef al întregului Sistem Hidrotehnic Voila, în cadrul societății Exploatare Sistem Zonal Prahova.

Este absolventă a Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din București, profilul Construcții, unde principalele domenii de studiu au fost strâns legate de alimentarea cu apă, amenajări hidrotehnice, baraje și instalații de pompare.

Toate cunoștințele teoretice, plus experiența acumulată de-a lungul anilor, a contribuit, pe lângă multe alte, la performațele realizate.

 

  1. Pentru început, haideți să facem cunoștință. Vă rugăm să ne povestiți despre dumneavoastră.

De 29 de ani lucrez la Sistemul Hidrotehnic Paltinu-Voila, mai întâi ca șef formație Întreținere cursuri de apă, apoi la biroul Tehnic-Exploatare al Sistemului, după care, timp de 11 ani ca șef formație Stație de Tratare a Apei și în prezent, șef Sistem Hidrotehnic.

Activitatea de captare și tratare a apei, presupune supravegherea permanentă a calității apei pe fluxul de tratare, de la prizele de apă, până la livrarea către consumatori.

Gestionarea și urmărirea fluxului tehnologic reprezintă provocări permanente pentru personalul de exploatare, laboratoarele de flux și de control al calității apei, nu numai în perioadele de viituri și ape tulburi, dar și în perioadele de ape limpezi.

Avem responsabilitatea de a livra beneficiarilor o apă de calitate.

 

  1. Cum s-ar traduce fișa postului de Șef Sistem Hidrotehnic Voila? Ce responsabilități presupune această funcție?

 

Ca șef de Sistem Hidrotehnic, este necesar să gestionezi nu numai exploatarea lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice din administrare, a resurselor de apă disponibile, dar și resursa umană. În orice activitate, succesul este rezultatul efortului comun, al muncii în echipă.

Relația dintre membrii echipei, atmosfera de lucru, comunicarea și dialogul constituie elemente esențiale în realizarea performanței.

 

  1. Anul acesta Sistemul Hidrotehnic Voila împlinește 50 de ani de la înființare. Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat de-a lungul anilor?

 

Într-adevăr, anul acesta, în aprilie, s-au împlinit 50 de ani de la punerea în funcțiune a Sistemului Hidrotehnic Paltinu-Voila.

O jumătate de secol existent înseamnă pentru noi experiență acumulată, competență recunoscută și pasiune pentru ceea ce facem.

Am trecut împreună prin situații critice: viituri cu debite mari, poluări, avarii la construcțiile hidrotehnice și conductele de apă și nu în ultimul rând, prin pandemie, care ne-a cantonat la locurile de muncă, izolați de familii, pentru a asigura apă pentru populație.

Eforturile noastre au rămas necunoscute pentru consumatori, dar satisfacția că am asigurat continuitate în alimentarea cu apă a beneficiarilor ne-a adus mulțumire și recunoaștere.

colectiv Voila

  1. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră profesională?

O zi de lucru începe cu informarea asupra funcționării instalațiilor și echipamentelor care asigură tratarea apei în flux continuu, 24 ore/24 ore.

Luarea unor decizii de exploatare în funcție de calitatea apei prelevate la prizele de apă, este un element important în activitatea zilnică.

Comunicarea cu șefii de formație și stabilirea priorităților, discuții în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de mentenanță și reparații și asigurarea materialelor necesare, fac parte din rutina zilnică.

În cazul unor avarii, se stabilește gradul de urgență și modalitatea de rezolvare, în funcție de gravitate și asigurarea resurselor materiale și de personal. Urmăresc întotdeauna, împreună cu cei implicați, stadiul lucrărilor de remediere, pentru rezolvarea în timp cât mai scurt a avariilor și repunerea în funcțiune a instalațiilor afectate.

 

  1. În ce mod a fost modificat/ îmbunătățit procesul de tratare al apei de-a lungul timpului la SH Voila?

 

Modificările legislative extrem de restrictive privind calitatea apei potabile,   au necesitat adaptarea tehnologiei anilor ‘70-‘80 (când a fost proiectată Stația de Tratare), la cerințele actuale.

Pentru acestea, a existat o permanentă preocupare pentru îmbunătățirea filierei de tratare, de introducere în procesul tehnologic a unor procedee și tehnologii noi în domeniu, cu scopul obținerii unei ape potabile de bună calitate.

Disponibilitatea de testare pe firul industrial a produselor nou apărute în domeniul tratării apei: coagulanți, floculanți, soluții de dezinfecție și reabilitare strat filtrant, au creat posibilitatea implementării tehnologiilor noi, pe fluxul de tratare potabil.

Apa furnizată beneficiarilor pe ambele linii tehnologice, este permanent controlată pentru toți parametrii de calitate ceruți de legislația în vigoare.

Dispunem de dotarea materială și umană necesară, precum și de o politică și un sistem de calitate, bine definite, care se conformează Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSO.

 

  1. Care este diferența dintre apă tratată pentru uz industrial și cea pentru uz uman, din punctul de vedere al circuitului parcurs și al modului de tratare?

 

În SH Voila, apa brută este tratată pe 2 linii tehnologice distincte: linia potabilă și linia industrială.

Treptele de tratare, infrastructura tehnologică (construcții, instalații, echipamente) sunt similare pe ambele linii, cu diferența că pentru apa industrială nu este necesară dezinfecția, iar limitele acceptate pentru parametrii analizați sunt diferite de cele pentru apă potabilă.

 

  1. Cum vedeți relația dintre SH Voila și comunitatea din jur care beneficiază de apa atent tratată?

Pentru noi, ca producători de apă, asigurarea debitelor contractate și a calității apei produse, sunt importante pentru creșterea încrederii clienților.

Existența unei capacități de producție superioare cererii, este o oportunitate în atragerea de noi consumatori, agenți economici și populație.

 

  1. Ce impedimente întâmpinați în activitatea SH Voila din punct de vedere al deșeurilor ajunse în apă? Transmiteți-le cititorilor un mesaj de responsabilitate socială.

 

Dezvoltarea zonelor turistice și de agrement în amonte de prizele de apă și extinderea activităților agenților economici riverani râului Doftana, constituie factori poluanți ai sursei de apă.

Efectele poluării se materializează în creșterea cheltuielilor de tratare și depoluare.

Apa este o sursă naturală vulnerabilă, care trebuie protejată, o resursă strategică de siguranță și securitate națională.

Pentru comunitățile cărora le furnizăm apa indispensabilă existenței, le transmit mesajul:

 

“Fiți responsabili!

 Poluarea se întoarce împotriva noastră!

 Ape curate înseamnă sănătate!”