Ploiești, 14 septembrie 2021. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH)  îl prezintă pe domnul Neagu Ștefan, inginer și Șef al Sistemului Hidrotehnic Văleni, din cadrul societății noastre, care astăzi sărbătorește ziua aniversară. Pe această cale, întregul colectiv al Exploatare Sistem Zonal Prahova îi urează un sincer La Mulți Ani!

Domnul Neagu face parte din colectivul ESZPH de peste trei decenii, după absolvirea Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea Hidrotehnică, unde principalele domenii de studiu au fost strâns legate de domeniul hidro, amenajări, baraje și activități de tratare a apei.

În cadrul unui interviu, ne-a povestit despre responsabilitățile pe care le presupune funcția, întâmplările și provocările întâlnite în anii ce au trecut, cum a fost modificat și îmbunătățit procesul de tratare a apei și nu în ultimul rând, relația dintre S.H. Văleni și comunitatea din jur care beneficiază de apa atent tratată.

Experiența acumulată de-a lungul anilor, hobby-urile și devotamentul dumnealui, au fost ingredientele necesare ce au compus succesul profesional dovedit.

 

 1. Vă rugăm să ne povestiți despre dumneavoastră: Cum au apărut preocupările dumneavoastră pentru domeniul hidro, ce studii ați urmat, ce va place la activitatea dumneavoastră, ce hobby-uri aveți?

Am început activitatea practică când eram elev al Liceului de Construcții Industriale și Agricole Ploiești; mă angajam pe șantier în fiecare vacanță, un unchi din partea tatălui mă lua cu el în echipa de dulgheri a Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale București. Lucrările hidrotehnice sunt speciale, dau măreție, se impun timpului și probabil, de aceea au apărut preocupările mele pentru a continua studiile la U.C.B. Facultatea Hidrotehnică. Ca inginer constructor în formare nu pot sa uit locurile de muncă, la Termocentrala Turceni și Barajul Măneciu. Am trecut de la activitatea de constructor la cea de diriginte de șantier, mergând până la brațul Dunării pentru deschiderea finanțării și urmărirea execuției lucrărilor la investiția Stației Meteorologică Chilia Veche, la cea de exploatare construcții hidrotehnice. M-a prins Revoluția Română din ’89 ca Șef de Sistem Hidrotehnic Vălenii de Munte, unde  am desfășurat activitatea de tratare a apei de suprafață din râul Teleajen în vederea asigurării cerințelor de apă din bazinul hidrografic Prahova-Teleajen.

Hobby-ul meu este legat tot de apă, îndrăgesc foarte mult Delta Dunării, comoara noastră națională. Călătoresc cu barca pe bratele, canalele și lacurile R.B.D.D. admirând peisajele, flora, fauna, stolurile de egrete, coloniile de pelicani și lebede, lacurile cu nuferi  și de asemenea, pescuiesc recreativ în locuri greu de ajuns.

 1. Cum este organizat și ce cuprinde Sistemul Hidrotehnic Vălenii de Munte ?

Sistemul Hidrotehnic Vălenii de Munte face parte din unitatea de exploatare a Sistemul Hidrotehnic Prahova Teleajen , respectiv ,,Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.” și folosește ca surse apele râurilor Doftana și Teleajen.

Beneficiarii sistemului de alimentare cu apă sunt unitățile industriale și localitățile județului Prahova.

S.H. Văleni are în componența sa, o Stație de tratare la Măneciu și alta la Vălenii de Munte cu barajul de priza aferent, Laborator de Analiza Calității Apei precum și o Formație de lucru care asigură mentenanța instalațiilor, echipamentelor și construcțiilor acestora.

 1. Cum s-ar traduce fisa postului de Șef de Sistem Hidrotehnic Vălenii de Munte? Ce responsabilități presupune această funcție ?

Fisa postului pentru Șeful de Sistem Vălenii de Munte înseamnă în primul rand responsabilitate, răspunde împreună cu personalul pe care îl conduce de asigurarea unui proces tehnologic corect, complet și continuu, în scopul livrării debitelor de apă tratată conform cu regulamentul de exploatare și cu cerința de consum.

Răspunde de îndeplinirea planurilor anuale ale activităților programate pentru fiecare responsabil.

Răspunde de instruirea personalului din subordine, pe probleme tehnice, organizatorice, de securitate și sănătate a muncii, precum și a situațiilor de urgență.

Toate acestea se fac respectând prevederile documentelor prin Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate – SSM.

 1. Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat de-a lungul anilor? Care este cea mai mare satisfacție profesională din cadrul Sistemului Hidrotehnic Văleni?

Provocările au fost mai multe, dar de reținut sunt două. Cea mai mare provocare a fost la o vârstă mai fragedă, la punerea în exploatare a Acumulării Barajului Măneciu, pe râul Teleajen. Pentru umplerea lacului la o cotă provizorie de exploatare, s-au ridicat batardourile turnului de priză al galeriei de deviere și golire de fund a barajului , pentru a intra apa. Accesul la platforma de acționare a granicului s-a făcut cu barca de către lucrători. Moment emoționant, un volum mare de apă a intrat în galerie, dar aerul nu a ieșit în același timp. Ceva mai târziu s-a întâmplat, cu un zgomot uluitor, de neuitat.

Menținerea cotei maxime provizorii de acumulare prin corelarea debitelor afluente ale Teleajenului și Telejenelului cu evacuările prin echipamentele golirii de fund și ale Centralei Hidroelectrice Măneciu, a fost o reușită.

A doua satisfacție profesională a fost atunci când împreună cu Șeful Exploatării Stației Văleni am pus în funcțiune o instalație foarte necesară în tratarea apei pentru umplerea sau golirea cuvelor cu nisip cuarțos prin hidromecanizare. Soluția de transport propusă având cheltuieli semnificativ mai mici față de soluția clasică, care folosea munca manuală a operatorilor. Și mai mare a fost bucuria când lucrarea a fost prezentată în publicația de informare tehnico-științifică ROMAQUA nr.6/2013.

 1. Cum coordonați echipa dumneavoastră și ce strategii urmăriți ? Dar situațiile când apare o avarie?

Echipa de lucru este formată din șefii de formație și responsabilii de plan tehnic, mediu și SSM.

Coordonarea echipei se face în baza planurilor elaborate în urma analizei anuale de management. Acestea sunt aprobate de conducere și dezvoltate pe activitățile fiecărui responsabil de activitate conform programării elaborate. În baza planificării și programării dezvolt activitățile, monitorizez și  măsor permanent, controlez de cate ori este cazul, respectarea programărilor. Dacă un obiectiv nu l-am îndeplinit, convoc analiza de management cu toți cei implicați și se stabilesc măsuri pentru remedierea și continuarea lucrărilor.

Ca strategie am în vedere eficacitatea proceselor de producție, prin asigurarea fluxurilor tehnologice responsabilizând și conștientizând lucrătorii din subordinea șefilor de formație.

În situațiile când apare o avarie, se face o analiză cu proprietarul procesului și responsabilul formației de intervenții de avarii, urmând a se lua măsuri de remediere.

 1. Cunoaștem faptul că S.H. Văleni se produce doar apă potabilă. În ce mod a fost îmbunătățit procesul de tratare a apei de-a lungul timpului? (povestiți-ne despre modificări – dacă au fost, în caz contrar, care ar putea fi, din punct de vedere personal, tehnologii noi, etc.)

În permanență S.H. Văleni a avut ca viziune promovarea de tehnologii noi, iar obiectivul principal a fost acela de îmbunătățire continuă a proceselor de tratare, având ca bază de plecare modificările și transformările produselor la nivel European, privind cerințele de calitate a apei potabile.

Cea mai valoroasă îmbunătățire a fost alimentarea stației Văleni cu apă brută de o calitate superioară, prin construirea unei aducțiuni din polderul C.H.E Văleni. Astfel, s-au eliminat viiturile din priza baraj Văleni, s-au redus opririle de funcționare a stației și implicit, au scăzut consumurile de reactivi de coagulare.

S-au achiziționat instalații noi, cea mai importantă fiind instalația automată de dozare cu sulfat de aluminiu granulat. La montarea acesteia, au participat și lucrătorii noștri, precum și la execuția fundației silozului de 75 tone de stocare coagulant.

Prin punerea acesteia în funcțiune, s-a renunțat la vechile instalații care foloseau sulfat bulgar, adus pe calea ferată în vagoane, care trebuiau descarcat manual în autovehicule.

Au fost găsite și soluții alternative pentru asigurarea dozării cu reactive lichizi cu dozare precisă, prin pompe dozatoare noi.

Nu putem uita Instalația de filtrare automată, unde funcționarea filtrelor se face controlat după parametri tehnici, în funcție de gradul de colmatare precum și monitorizarea procesului tehnologic cu parametrii de intrare și de ieșire ai apei. Datele sunt prelucrate de un calculator de proces și sunt prezentate pe monitoare la dispecerat și laborator.

Laboratorul de Analiza Calității Apei Văleni-Măneciu a fost dotat cu aparatură modernă, instalații noi performante și spații și amenajări de spații de lucru, cu respectarea circuitelor probelor de analizat.

La S.T.A. Măneciu, ne-am confruntat cu situații când turbiditatea apei brute era mai mare decât cea prevazută în proiectare pentru a fi tratată și nu se puteau realiza parametrii de calitate ai apei potabile.

Rezolvarea a venit prin execuția a două lucrări importante:

 • captarea și transportul apei de la o cotă superioară, de semi-adâncime a barajului Măneciu
 • reabilitarea S.T.A. Măneciu în vederea îmbunătățirii procesului tehnologic de tratare

Soluțiile adoptate au fost reabilitarea desnisipatorului, decantoarelor, filtrelor, rezervoarelor, a stației de clorinare, precum și realizarea unei gospodării de reactive noi, unui rezervor nou și a unei rețele tehnologice noi.

Astfel, s-au îmbunătățit serviciile de distribuție a apei potabile, calitatea apei potabile, siguranța în exploatare și a siguranței în asigurarea calității apei tratate.

 1. Care este potențialul tangibil pe care dumneavoastră îl vedeți în mix-ul dintre tehnologie și personal, la S.H. Văleni?

Înainte de începerea unei lucrări, sunt prezentate lucrătorilor proiectele tehnice de execuție, se organizează echipele de lucru pe activități specifice și se instruiesc toți cei implicați în acțiune pentru însușirea  instrucțiunilor de lucru și SSM.

Cred ca la baza realizării performanțelor stă instruirea permanentă a lucrătorilor pentru însușirea tehnologiilor, instrucțiunilor de lucru și proceselor. De asemenea, se adaugă asigurarea unui climat de înțelegere colectivă pentru toți lucrătorii care participă la realizarea obiectivelor. Promovarea inovării pentru ușurința în execuție și motivarea acțiunilor reușite, sunt metodele aplicate permanent în cadrul sistemului nostru.

 1. Cum vedeți relația dintre S.H. Văleni și comunitatea din jur care beneficiază de apa atent tratată?

Lucrătorii S.H. Văleni au participat cu diferite ocazii la aniversari, expuneri științifice, unde au avut prezentări de activități din domeniul tratării apei în diferite locatii, Câmpina, Văleni, Măneciu și Ploiești.

La Vălenii de Munte, personalul nostru a organizat un simpozion cu tema „Optimizarea proceselor de tratare”, unde au participat atât specialiști în domeniu, oficiali din administrația locală a localităților Măneciu, Cerașu, Văleni, București, cât și doritori de cunoaștere.

S-au prezentat articole de specialitate în reviste tehnico-ștințifice, precum lucrarea „Soluție tehnologică pentru recuperarea/reciclarea nisipului cuarțos din cuvele de filtrare a apei destinate consumului uman”.

Personal, am prezentat la televiziunea locală Ploiești, prin interviul acordat unui jurnalist, activitatea Văleni, de producerea apei potabile, cu îmbunătățirile aduse calității apei și siguranța în asigurarea calității. Clienții noștri sunt mulțumiți de calitatea apei potabile și au încredere în noi.

 1. În ce măsură îngreunează deșeurile fluxul de tratare și transport al apei la S.H. Văleni și care sunt acțiunile întreprinse pentru a ajunge la apa de calitate, de care beneficiarii se bucură ? Transmiteți-le cititorilor un mesaj de responsabilitate socială.

În jurul lucrărilor de captare, construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă, sunt instituite zone de protecție sanitară și sunt impuse masuri specifice, în scopul evitării contaminării sau impurificării apelor. S-au întocmit planuri de situație cu zonele de protecție delimitate, s-au împrejmuit și marcat cu placuțe avertizoare zonele de protecție sanitară, cu regim sever. Pentru menținerea curată a suprafeței delimitate sunt actiuni planificate si programate, lucrări de curățenie și igienizare executate de salariații noștri.

Riveranii cursurilor de apă dețin suprafețe de teren care intră în zona de protecție sanitară, în proximitatea zonei captărilor surselor de apă brută, pentru stațiile de tratare ale sistemului Văleni. Aceștia au fost instruiți privind eliminarea pericolului de alterare a calității apei, prin interzicerea activităților pe aceste terenuri precum, utilizarea îngrășămintelor naturale și chimice, amplasarea grajdurilor, depozitarea gunoaielor, spălarea mașinilor,  etc.

Mesajul meu pentru pentru cititorii acestui interviu este:

Să păstrăm apele curate în aval!

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A