PROBĂ DE ANALIZAT – apă potabilă

Prelevare:

– punct de prelevare – iesire STA Vălenii de Munte

– metoda de prelevare – SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

– prelevatorul – LABORATOR C.A. VĂLENII DE MUNTE

Data prelevării probei: 07.11.2022

Data executării analizei: 07.11.2022 – 10.11.2022

AICI se poate vizualiza întregul raport de încercare apă potabilă, completat cu analizele bacteriologice. Apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic.