BENEFICIAR: S.T.A. VALENII DE MUNTE – monitorizare operationala

PROBA DE ANALIZAT: apa  potabila

Prelevare:

– punct de prelevare: IESIRE STA VALENII DE MUNTE

– metoda de prelevare – SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

– prelevatorul: LABORATOR C.A. VAENII DE MUNTE

Data prelevarii  probei: 21.08.2023

Data executarii analizei: 21.08.2023÷24.08.2023

AICI puteți vizualiza întregul raport de încercare apă potabilă, completat cu analizele bacteriologice. Apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic.