PROBA DE ANALIZAT – apa potabila clorinata – pornire fir 1 dupa avarie

Prelevare:

– punct de prelevare – Iesire rezervoare apa potabila fir 1, STA VOILA
– metoda de prelevare – SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
– prelevatorul – Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevarii probei: 30.04.2023 – ora 1800
Data receptiei probei: 30.04.2023 – ora 1810
Data executarii analizei: 30.04.2023 – 03.05.2023

AICI puteți vizualiza întregul raport de încercare apă potabilă, completat cu analizele bacteriologice. Apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic.