PROBĂ DE ANALIZAT – apă potabilă clorinată
Prelevare:

– punct de prelevare – Ieșire rezervoare apă potabilă fir1, STA VOILA
– metoda de prelevare -SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
– prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevării probei: 26.12.2022-ora 08:00
Data recepției probei: 26.12.2022-ora 08:30
Data executării analizei: 26.12.2022-29.12.2022

AICI se poate vizualiza întregul raport de încercare apă potabilă, completat cu analizele bacteriologice. Apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic.