PROBĂ DE ANALIZAT : apă potabilă clorinată

Prelevare:

– punct de prelevare: Iesire rezervoare apa potabila fir1, STA VOILA
– metoda de prelevare: SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
– prelevatorul: Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevării probei: 24.07.2023 ora 8:00
Data recepției probei: 24.07.2023 ora 08:30
Data executării analizei: 24.07.2023 – 27.07.2023

AICI puteți vizualiza întregul raport de încercare apă potabilă, completat cu analizele bacteriologice. Apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic.