PROBA DE ANALIZAT- apă  potabilă

Prelevare:

– punct de prelevare – ieșire STA Vălenii de Munte

– metoda de prelevare – SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

– prelevatorul – LABORATOR C.A. VĂLENII DE MUNTE

Data prelevării probei: 09.05.2022

Data executării analizei: 09.05.2022 ÷ 12.05.2022

Raportul de încercare complet poate fi accesat AICI.