PROBA DE ANALIZAT- apa  potabilă

Prelevare:

– punct de prelevare – ieșire STA Vălenii de Munte

– metoda de prelevare – SR ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 19458/2007

– prelevatorul – LABORATOR C.A. VĂLENII DE MUNTE

Data prelevării  probei: 02.02.2022, ora 21:00

Data executării analizei: 02.02.2022÷ 05.02.2022

Vă informăm că apa este potabilă din punct de vedere fizico-chimic, conform raportului de încercare apă din 02.02.2022, ce poate fi consultată AICI.