PROBA DE ANALIZAT – apa potabilă clorinată

Prelevare:

  • Punct de prelevare:  punct de prelevare – Ieșire rezervoare apa potabila fir 1,  STA VOILA
  • metoda de prelevare: SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
  • prelevatorul : Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevării probei: 01.11.2021
Data executării analizei: 01.11.2021-03.11.2021

Raportul de încercare din 01.11.2021 poate fi consultat AICI.