Prezenta comunicare abordează măsurile și metodele de prevenire și minimizare a cantității de deșeuri rezultate din activitatea desfășurată de E.S.Z. Prahova S.A. în conformitate cu reglementările aplicabile și o ierarhizare preferențială a gestiunii deșeurilor.

Măsurile și metodele sunt identificate prin evaluările aspectelor de mediu, evaluările privind minimizarea cantității deșeurilor și prin referințe de la auditul intern al deșeurilor, din cadrul auditului în SMC-SMM-SMSSM. Ierarhia privind managementul deșeurilor se referă la reducerea la sursă, reciclarea, valorificarea, tratarea și eliminarea lor cu firme de salubritate și firme autorizate pe domenii de deșeuri.

Minimizarea deșeurilor utilizează metodele:

  • Prevenirea și/sau reducerea generării deșeurilor la sursă;
  • Îmbunătățirea calității deșeurilor generate (ex: reducerea periculozității reactivilor uzați/expirați);
  • Încurajarea refolosirii, reciclării și recuperării;
  • Colectarea și păstrarea separată a deșeurilor pe categorii.

Activitățile desfășurate de societate sunt prezentate AICI.