Ploiești, 13.10.2021. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) marchează astăzi Ziua internațională pentru reducerea dezastrelor naturale, pentru a promova importanța unei culturi globale de sensibilizare a riscurilor și de reducere a dezastrelor, alături de întreaga planetă.

În procent de 90% din toate calamităţile naturale sunt legate de starea meteo, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numărul total de calamităţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendinţa de a creşte, atât după intensitate, cât şi după frecvenţa lor. Printre cele mai des întâlnite dezastre naturale se numără: alunecările de teren, cutremurele tectonice, inundațiile, incendiile, fenomenele meteorologice periculoase și erupțiile vulcanice.

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova  atrage atenția asupra inundațiilor, deoarece apa este elementul care se află la baza activității noastre. Așadar, amintim mai jos principalele reguli care, dacă sunt aplicate corect, se pot reduce semnificativ riscurile posibile.

REGULI LA INUNDAȚII :

 1. Dacă inundația vă surprinde acasă și dacă timpul permite, luați următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră:
 • aduceți în casă unele lucruri sau puneți-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de gradină sau alte obiecte care se pot
  muta și care pot fi suflate de vânt sau luate de apă);
 • blocați ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
 • evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
 • încuiați ușile casei și ferestrele după ce închideți apa, gazul și instalațiile electrice;
 • nu stocați saci de nisip pe partea din afara pereților casei; mai bine permiteți apei de inundație să curgă liber prin fundație;
 1. Dacă inundația vă surprinde acasă și dacă inundația este iminentă procedați astfel:
 • mutați obiectele care se pot mișca în partea cea mai de sus a locuinței, deconectați aparatele electrice și, împreună cu întreaga familie, părăsiți spațiul și deplasați-vă spre locul de refugiu stabilit în prealabil (etaje superioare, acoperișuri, înălțimi) care nu poate fi acoperit de nivelul cotelor maxime ale apelor;
 • în cazul în care sunteți surprins în afara locuinței (pe străzi, în școli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, magazine, alte locuri) este necesar să respectați cu strictețe comunicările primite și să vă îndreptați spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
 1. Dacă se ordonă evacuarea, respectați următoarele reguli:
 • respectați ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi, în primul rând din zonele cele mai periclitate;
 • înainte de părăsirea locuinței, întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică și închideți ferestrele;
 • scoateți animalele din gospodărie (grajduri, adăposturi) și dirijați-le către locurile care oferă protecție;
 • la părăsirea locuinței, luați documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, iar pe timp friguros și îmbrăcăminte mai groasă;
 • după sosirea la locul de refugiu, comportați-vă cu calm, ocupați locurile stabilite, protejați și supravegheați copiii, respectați măsurile stabilite.
 1. La reîntoarcere, respectați următoarele:
 • nu intrați în locuință în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
 • nu atingeți firele electrice;
 • nu consumați apă direct de la sursa, ci numai după ce a fost fiartă;
 • consumați alimente numai după ce au fost curățate, fierte și după caz, controlate de organele sanitare;
 • nu folosiți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;
 • acordați ajutor victimelor surprinse de inundații;
 • executați lucrări de înlăturare a urmărilor inundației, degajarea malului curățirea locuinței și mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
 • sprijiniți moral și material oamenii afectați de inundații prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente.

MĂSURI PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR PRODUSE DE INUNDAȚII:

 • curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a șanțurilor de preluarea apelor pluviale;
 • drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât în gospodării, aceasta să nu mai băltească;
 • regularizarea unor pâraie, curățirea lor, cât și a canalelor și tuburilor colectoare, a vâlcelelor pentru a asigura preluarea eventualilor torenți formați;
 • crearea de bazine de rezervă pentru captarea viiturilor;
 • deținătorilor de construcții situate pe direcția viiturilor de pe versanți, li se recomandă realizarea unor canale de captare și dirijare a apei;
 • curățarea pilonilor de susținere a podurilor și podețelor de materialele aduse de viituri, pentru a se evita formarea unor adevărate baraje ce pot afecta împrejurimile sau chiar rezistența acestora;
 • achiziționarea de saci pentru a putea fi umpluți cu nisip în scopul protejării împotriva pătrunderii apei sau a întăririi malurilor și digurilor;
 • executarea unor lucrări de drenare a apei rezultate din precipitații în zonele afectate de alunecări de teren pentru a împiedica pătrunderea acesteia prin crăpăturile formate în scopul prevenirii reactivării acestora;
 • întreținerea unor lucrări de îmbunătățiri funciare, protejări de maluri și diguri;
 • achiziționarea la nivelul fiecărei localități, a unor motopompe, acestea fiind necesare evacuării apei din clădirile instituțiilor și populației din zone respective, pentru ca în situații majore, forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu sunt suficiente.

Exploatare Sistem Zonal Prahova amintește că această zi este o oportunitate pentru oamenii din întreaga lume să conștientizeze cum își pot reduce expunerea la dezastre și cum pot reduce efectele distructive ale acestor fenomene.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A