Ploiești, 31 mai 2021. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru agenți economici, 12 operatori și 9 societăți comerciale, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu standardele naționale de management.

Prin profilul său de activitate, strategia adoptată și capacitățile de tratare, stocare, transport și livrare apă, ESZPH reprezintă o componentă importantă a sistemului național de gospodărire a apelor și un partener de încredere al beneficiarilor și instituțiilor locale.

Succesul produselor și acțiunilor noastre depinde de modul în care societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova răspunde la exigentele clienților, la schimbarea cerințelor legislației europene, preocuparea fiind mereu orientată spre atingerea obiectivelor:

  • Oferirea unei ape de calitate mai bună, cu satisfacerea tuturor cerințelor beneficiarilor și a legislației în vigoare
  • Adaptarea ofertei serviciilor la nevoile și particularitățile clienților
  • Stabilirea unui raport optim calitate-preț pentru apă și servicii
  • Consolidarea poziției de lider în domeniul producției de apă
  • Dezvoltare durabilă și prevenirea poluării mediului
  • Acordarea unei atenții deosebite securității și sănătății oamenilor, cât și prevenirii incidentelor
  • Eficientizarea producerii energiei electrice
  • Orientarea către clienți și alte părți interesate, cu asigurare transparenței, corectitudinii, promptitudinii și promovării relațiilor reciproc avantajoase
  • Orientarea către reducerea, controlul și prevenirea riscurilor, inclusiv a celor specifice pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, societatea își desfășoară activitatea în Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, iar managementul ESZPH asigură continuitatea menținerii, dezvoltării și îmbunătățirii activităților în conformitate cu standardele naționale de management SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și cu respectarea principiilor de bază.

Scopul acestor standarde ajută societatea să îmbunătăţească performanţele sale globale şi să furnizeze o bază solidă pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă, să işi gestioneze responsabilităţile de mediu într-un mod sistematic, să işi atingă rezultatele intenţionate ale sistemului de management de mediu și să creeze un cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților, să reducă riscurile la locul de muncă și să mențină condiții de muncă, întotdeauna mai bune și mai sigure.

Calitatea serviciilor, prețurile practicate și promptitudinea sunt elementele care poziționează societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova ca furnizor de încredere.

 

**Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro