Ploiești, 18.08.2021. Exploatare Sistem Zonal Prahova, principalul producător de apă pentru județul Prahova, informează că livrează apă de calitate, în concordanță cu legislația în vigoare.

În urma informațiilor apărute în presă ce fac referire la prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa prelevată de Direcția de Sănătate Publică Prahova, din zona Voila, societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova vine cu următoarele precizări:

Stația de Tratare a Apei Voila tratează apa în scopul obținerii de apă potabilă din “sursa de suprafață”, respectiv din Barajul Paltinu. Apa brută din râul Doftana se captează în lacul barajului de priză Voila, iar prin intermediul prizei barajului este transportată către stația de tratare.

Procesul de tratare include coagularea, flocularea, filtrarea, dezinfecția fiind controlat continuu, 24 de ore din 24, atât prin analize de laborator, cât și de cei peste 20 de senzori on-line, aflați atât la prizele de apă, cât și după fiecare treaptă de tratare. Orice schimbare calitativă a apei brute în ceea ce privește conținutul de suspensii este sesizată imediat prin intermediul senzorilor on-line aflați în amonte de Stația de Tratare, dar și de personalul de deservire al prizelor de apă.

Adaptarea dozelor reactivilor de tratare la schimbările calitative ale sursei de apă se face imediat ce s-au decelat modificări de calitate la apa brută.

 

În aceeași locație cu Stația de Tratare a Apei Voila a E.S.Z. Prahova, este amplasată și o altă stație de tratarea apei, a unei societăți cu același obiect de activitate, dar captarea, transportul către cele doua stații de tratare și procesul de tratare, se fac total separat, fără posibilitate de interconectare.

Laboratorul de Calitatea Apei Voila este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile, astfel, monitorizarea de control (operațională)  este asigurată de personalul propriu.

Laboratorul de Analiza Apei Voila este probabil cel mai bine dotat laborator din județul Prahova, ce utilizează tehnologie de ultimă generație în vederea efectuării analizelor de apă pentru persoane fizice și terți, pe baza comenzii. În cazul în care beneficiarul dorește doar analize fizico-chimice, rezultatul se transmite în maxim 48 de ore de la primirea probei. Dacă beneficiarul dorește și analiza bacteriologică, atunci rezultatul va fi disponibil după ~ 76 de ore de la primirea probei.

Conform legislației în vigoare, monitorizarea de audit este asigurată de D.S.P. Prahova.

Până în prezent, analizele de apă efectuate de către E.S.Z. Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova confirmă că apa potabilă livrată de E.S.Z. Prahova se încadrează în parametri de potabilitate, conform Legii nr.458/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 

Buletinele de Analiza Apei de la Stația de Tratare Voila se regăsesc pe site-ul societății și pot fi accesate aici: https://eszph.ro/informatii-publice/informari-publice/calitatea-apei/

Exploatare Sistem Zonal Prahova subliniază că parametrul Clostridium perfringens se analizează zilnic la apa livrată către beneficiarii contractuali ai E.S.Z. Prahova și informează că execută permanent lucrări de igienizare și curățare a instalațiilor și rezervoarelor de apă potabilă, conform legislației în vigoare, atât cu forțe proprii, cât și cu terți.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A