Obiective şi politică conform Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM

S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. avand ca principal obiectiv de activitate captarea, tratarea, stocarea, transportul, livrarea apei, si in acord cu strategia, acorda prioritate maxima realizarii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Directorul General se angajeaza pentru mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu- SSO in conformitate cu standardele de management SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 si cu respectarea principiilor de baza urmatoare :

 1. Leadership si angajare, constientizare si responsabilizare personal
 2. Asigurarea unei dezvoltari durabile
 3. Orientare catre clienti si alte parti interesate, cu asigurare transparenta, corectitudine, promptitudine si promovarea relatiilor reciproc avantajoase
 4. Asigurarea responsabilitatii si legalitatii
 5. Luarea deciziilor pe baza de dovezi
 6. Dezvoltarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc
 7. Contributia activa la protectia mediului, promovarea de actiuni proactive pentru prevenirea poluarii mediului, bazate pe filozofia dezvoltarii afacerii in armonie cu mediul
 8. Cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala, bazata pe cultura sigurantei
 9. Imbunatatirea continua SMI, ca o datorie a tuturor angajatilor

Obiectivele strategice ale Politicii SMI – S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. sunt :

 1. Obiective strategice comune SMC, SMM, SMSSO
  • Crestere leadership si angajament
  • Crestere cunoastere, evaluare, aplicare context organizatie, pentru satisfacere cerinte si nevoi
  • Crestere eficienta in asigurarea resurselor materiale
  • Imbunatatire abordare pe baza de risc si oportunitati
  • Aplicare monitorizari, masurari si analize de laborator moderne, eficiente si eficace pentru produsele si procesele SMI
  • Asigurarea resurselor umane, instruirea, responsabilizarea, constientizarea, implicarea si motivarea angajatilor la un nivel superior
  • Imbunatatirea comunicarii interne si externe, asigurarea transparentei si avantajului reciproc in relatiile cu clientii si celelalte parti interesate
  • Imbunatatirea performantei sistemului de management integrat calitate –mediu- SSO, cu consolidarea nivelului de maturitate
 2. Obiective strategice pentru SMC
  • Imbunatatirea orientarii catre clienti pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor exprimate
  • Cresterea actiunilor proactive, ca instrument eficient de preventie si rentabilitate
  • Cresterea productivitatii tehnologiei tratarii si transportului apei
 3. Obiective strategice pentru SMM
  • Cresterea performantelor in protectia mediului, pentru o dezvoltare durabila, fara poluari
  • Prevenirea poluarii mediului, prin controlul si gestionarea eficienta a substantelor periculoase, deseurilor si reziduurilor tehnologice
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de mediu
 4. Obiective strategice pentru SMSSO
  • Cresterea performantelor in asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale, si fara accidente
  • Cresterea nivelului de securitate pentru angajati si bunurile societatii, prin actiuni proactive eficiente, eficace, cu reducerea si controlul riscurilor.
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de SSM
  • Implementare standard SR ISO 45001:2018 pentru introducere in anul 2020

In acest scop am delegat pe Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat cu autoritatea si responsabilitati pentru:

  • asigurarea ca Sistemul de Management Integrat Calitate- Mediu –SSO se conformeaza cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, inclusiv ca SMI este documentat, actualizat, controlat, monitorizat, masurat, implementat, mentinut, analizat si imbunatatit eficace
  • asigurarea ca orientarea catre clienti si alte parti interesate este promovata in organizatie
  • raportarea managementului de varf referitor la performantele SMI, indeplinirea obiectivelor generale, specifice si a indicatorilor de performanta
  • asigurarea ca este mentinuta integritatea Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu –SSO atunci cand sunt implementate schimbari.
logo eszph