Ploiești, 31.08. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) oferă servicii de analize de laborator pentru apă. Profesionalismul angajaților și tehnologia cu care sunt dotate laboratoarele, situează societatea ca principal furnizor de analize de laborator pentru apa de suprafață, din subteran, tratată și potabilă. Serviciile de analiza apei se efectuează la standarde europene, conform legislației în vigoare și pot fi solicitate de orice client de pe teritoriul României.

Laboratoarele de analize ale societății Exploatare Sistem Zonal Prahova operează în Sistem de Management Integrat Calitate Mediu, Securitate și Sănătate în muncă, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ce sunt înregistrate în Registrul Național al Laboratoarelor, care le abilitează să facă monitorizarea calității apei.

În funcție de cerințe, asigurăm potențialilor beneficiari suportul și informațiile necesare cu privire la portofoliul nostru de analize, flacoane, sau la modul de prelevare a probelor de apă. Dacă aceștia decid să opteze pentru serviciile noastre, atunci se alege de comun acord data și ora întâlnirii, în vederea ridicării flacoanelor sterile pentru analiza bacteriologică (dacă aceștia doresc să le utilizeze pe cele puse de ESZPH la dispoziție), se stabilește data la care beneficiarul completează o comandă de analize, ce cuprinde datele de identificare, analizele dorite și datele necesare achitării contravalorii facturii. Dacă beneficiarul dorește doar analize fizico-chimice, rezultatul se transmite în maxim 48 de ore de la primirea probei. Dacă beneficiarul dorește și analiza bacteriologică, atunci rezultatul va fi disponibil după ~ 76 de ore de la primirea probei.

Pentru buna desfășurare a activității privind controlul calității apei, laboratoarele sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, permițând efectuarea de analize complexe și de mare acuratețe.

Comenzile pentru analize și probele de apă se pot transmite la sediul laboratoarelor din Sistemul Hidrotehnic Voila, Sistemul Hidrotehnic Vălenii de Munte și Sistemul Hidreotehnic Măneciu, clienții urmând a primi apoi buletine de analiză pentru încercările cerute și precizările necesare asupra utilizării sau nu, a apei.

Pentru comenzi, ne puteți contacta la 0244.512.600 / office@eszph.ro sau:

Laborator S.H.Voila
Persoana de contact: Gologan Daniela, 0769 074 787

Laborator S.H. Vălenii de Munte
Persoana de contact: Matache Geanina, 0769 074 807

Laborator S.H. Măneciu
Persoana de contact: Podulmeac Marilena, 0769 074 800

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A