Comitetul de Nominalizare şi Rernunerare constituit în cadrul Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi selectie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului General al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Procesul de recrutare şi selecţie are ca scop identificarea, recrutarea şi selectarea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de Director General al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.

Acest proces de recrutare şi selectie se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a „intreprinderilor publice: aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii 46/2008.