Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii a 2 membri in Consiliul de Administraţie la Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 14.12.2022, ora 10.00.

 

Anunţul complet, scrisoarea de aşteptări, precum si restul formularelor le puteţi accesa la link-urile de mai jos: