Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunţă declanşarea procedurii de recrutare şi selecţie de candidaţi pentru nominalizarea in vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Procesul de recrutare şi selecţie are ca scop identificarea, recrutarea şi selectarea celor mai potriviţi candidaţi pentru ocuparea postului de membru in Consiliul de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Acest proces de recrutare şi selecţie se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii 46/2008.