Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunţă organizarea procedurii de recrutare şi selecţie  a candidaţilor pentru postul de Director General si Director Economic al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., procedură ce va fi derulată  în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare aduse de Legea nr. 111/2016 şi de HG nr. 722/2016  precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.