Ploiești, 21 iunie 2023. În contextul condițiilor meteorologice instabile, specialiștii societății Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) transmit recomandări importante în ceea ce privește comportamentul în timpul și după inundații. Protecția populației împotriva riscului la inundații și evaluarea pericolelor sunt printre prioritățile principale ale societății.

Anual, inundațiile din România au dus la evacuarea temporară a sute de persoane, provocând pagube și pierderi economice estimate la 140 milioane de euro. Cu toate acestea, inundațiile sunt un fenomen natural. În același timp, datorită lucrărilor hidrotehnice existente la ora actuală în România, precum și a măsurilor operative din teren, anual sunt evitate pagube în valoare de aproximativ 1 miliard de euro.

Pentru prevenirea și asigurarea protecției populației împotriva inundațiilor administratorii spaţiilor hidrografice desfășoară întotdeauna lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând îndiguri, regularizări, derivaţii de tranzitare a volumelor de apă, acumulări permanente şi nepermanente. De asemenea, există măsuri pentru monitorizarea nivelurilor râurilor, supravegherea lucrărilor cu rol de apărare şi de exploatare a acestora în regim de ape mari, în vederea atenuării şi tranzitării debitelor mărite. Totodată, sunt luate măsuri pentru pregătirea stocurilor de apărare cu materiale şi echipamente, iar echipele subunităţilor teritoriale sunt pregătite să intervină la lucrările hidrotehnice din administrare, în cazul în care se semnalează situaţii deosebite.

Din punct de vedere administrativ, județul Prahova aparține spațiului hidrografic Buzău-Ialomița care cuprinde și județele: Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Brăila. Din punct de vedere al echipării cu lucrări hidrotehnice, în județul Prahova funcționează două lacuri de acumulare mari, Paltinu și Măneciu, cu un volum de 47.11 mil.mc, respectiv 38.02 mil.mc – folosința lor principală fiind alimentarea cu apă, însă prin aceste acumulări, se face și reglarea debitelor în caz de inundații.

În Prahova sunt 8 diguri pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Ariceștii Rahtivani (sat Nedelea), Drăgănești (Tufani), Râfov (Moara Domneascã), Mănești (Băltiţa), Șirna (Brătești), Dumbrava (Zănoaga), Gherghița şi Boldeşti-Grădiştea, ce măsoară o lungime de 36,48 km.

Reguli de comportare și acțiune la inundații:

Când inundația vă surprinde acasă și dacă aveți timp, luați următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră:

 • aduceți în casă unele lucruri sau puneți-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de gradină sau alte obiecte care se pot muta și care pot fi suflate de vânt sau luate de apă)
 • blocați ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni
 • evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute
 • încuiați ușile casei și ferestrele după ce închideți apa, gazul și instalațiile electrice
 • nu stocați saci de nisip pe partea din afara pereților casei; mai bine permiteți apei de inundație să curgă liber prin fundație sau, dacă sunteți sigur că veți fi inundați, procedați singuri la inundarea fundației.

Când inundația vă surprinde acasă și dacă inundația este iminentă procedați astfel:

 • mutați obiectele care se pot mișca în partea cea mai de sus a casei, deconectați aparatele electrice și împreună cu întreaga familie părăsiți locuința și deplasați-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit – etaje superioare, acoperișuri, înălțimi sau alte locuri dominante care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor
 • în cazul în care sunteți surprins în afara locuinței (pe străzi, în școli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectați cu strictețe comunicările primite și să vă îndreptați spre locurile de refugiu cele mai apropiate

Dacă se ordonă evacuarea, respectați următoarele reguli:

 • respectați ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi și în primul rând din zonele cele mai periclitate
 • înainte de părăsirea locuinței întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică și închideți ferestrele
 • scoateți animalele din gospodărie (grajduri, adăposturi) și dirijați-le către locurile care oferă protecție
 • la părăsirea locuinței luați documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros și îmbrăcăminte mai groasă
 • după sosirea la locul de refugiu, comportati-vă cu calm, ocupați locurile stabilite, protejați și supravegheați copiii, respectați măsurile stabilite

La reîntoarcerea acasă respectați următoarele:

 • nu intrați în locuință în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră
 • nu atingeți firele electrice
 • nu consumați apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă
 • consumați alimente numai după ce au fost curățate, fierte și după caz, controlate de organele sanitare
 • nu folosiți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate
 • acordați ajutor victimelor surprinse de inundații
 • executați lucrări de înlăturare a urmărilor inundației, degajarea malului, curățirea locuinței și mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor
 • sprijiniți moral și material oamenii afectați de inundații prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente

Exploatare Sistem Zonal Prahova recomandă populaţiei să urmărească atenţionările şi avertizările prezentate de instituții și mass-media, să evite activităţile în zona cursurilor de apă aflate sub avertizare şi să respecte indicaţiile reprezentanţilor Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.

***

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu deținătorii de lucrări construite pe ape sau în legatură cu apa, cu furnizorii, beneficiarii, instituțiile economico-financiare și de control.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro