Ploiești, 7 noiembrie 2023. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) a executat lucrări de modernizare la instalațiile Sistemului Hidrotehnic Vălenii de Munte și lucrări de mentenanță pentru bazinul de amestec, cu scopul de a facilita exploatarea apei.

Lucrările executate în cadrul Sistemelor Hidrotehnice au scopul de a facilita realizarea obiectivului de optimizare a activității de captare, tratare, stocare și livrare a apei, vizând asigurarea calității apei.

Sistemul Hidrotehnic Vălenii de Munte face parte din unitatea de exploatare a Sistemul Hidrotehnic Prahova-Teleajen și folosește ca sursă de alimentare apa provenită din râul Teleajen (şi afluenții acestuia), râu captat în Acumularea Hidrotehnică Măneciu. Din componența sa, fac parte Stația de tratare a apei Măneciu cu Laboratorul C.A. Măneciu, Stația de tratare a apei Vălenii de Munte cu barajul de priză aferent şi Laboratorul C.A. Vălenii de Munte, precum și Formația de întreținere şi reparații care asigură mentenanța instalațiilor, echipamentelor și construcțiilor pentru cele două stații de tratare.

Angajații Exploatare Sistem Zonal Prahova, membri ai echipei Sistemului Hidrotehnic Vălenii de Munte, au înlocuit cu succes vana DN 1000, care aparține rezervorului R2 și are rolul de a controla debitul de ieșire din stație, pentru procesul de tratare a apei. Înlocuirea vanei vechi cu una nouă, automatizată, va permite controlul și acționarea de la distanță. Pentru înlocuirea vanei a fost nevoie ca alimentarea cu apă potabilă să fie întreruptă pentru aproximativ 48 de ore. Societatea a înștiințat, ca întotdeauna, partenerii și populația în vederea asigurării unei rezerve de apă pentru perioada menționată.

Specialiștii Exploatare Sistem Zonal Prahova sunt fideli executării lucrărilor de întreținere și modernizare în beneficiul cetățenilor, din dorința de a asigura apă la cele mai înalte standarde. Întreținerea cursurilor de apă și asigurarea volumelor contractate, sub controlul permanent al tuturor parametrilor de calitate ceruți de legislația în vigoare, reprezintă întotdeauna o prioritate pentru societate.

 

***

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu deținătorii de lucrări construite pe ape sau în legatură cu apa, cu furnizorii, beneficiarii, instituțiile economico-financiare și de control.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro