În cadrul Sistemului Hidrotehnic Voila, parte componentă a societății Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, îşi desfăşoară activitatea Formaţia de Întreţinere şi Reparaţii care execută permanent lucrări de o complexitate ridicată pentru a asigura funcţionarea instalaţiilor de tratare la parametrii optimi.

Astfel, în luna August 2022, s-au executat, cu forţe proprii, următoarele lucrări:

  • S-au montat sisteme de acţionare tip reductor la podul raclor ce deserveşte decantorul radial DR1 – linie potabilă.

Lucrarea a avut un grad de complexitate ridicat, fiind necesară înlocuirea motoarelor, reductoarelor, a sistemului de acţionare electric şi asigurarea compatibilităţii acestora cu echipamentul existent.S-au utilizat utilaje pentru ridicare, suspendare şi poziţionare a reductoarelor pe saşiul de montaj al podului raclor.

  • Intervenţie la avaria conductei de apă brută fir potabil Dn 800 ce alimentează T.A. Voila, în aval de priza principală.

Intervenţia a avut un caracter de urgenţă, întrucât exista pericolul surpării drumului judetean D.J.102I, iar livrarea de apă potabilă către beneficiari era imposibilă întrucât S.T.A. Voila nu se mai alimenta cu apă brută. Reparaţia conductei a presupus montajul unei saniere Dn 800, fără a opri alimentarea staţiei de tratare, în condiţii dificile, respectiv adâncime mare de săpătură, maluri instabile, umiditate ridicată.

  • S-a refăcut şi montat discul cu fante mici din conul decantorului radial 1.

Acest disc asigură o distribuţie uniformă a apei brute tratate cu coagulant  sifloculant în jgeaburile decantorului şi mărirea performanţei fazei de decantare.Confecţionarea lui a presupus o lucrare de producţie de tip individual pe mai multe tronsoane, cu un diametru final de 6.40 m. Montarea acestuia în conul decantorului a constat în execuţia de lucrări la inălţime, în spaţiu relativ închis, fără ventilaţie.

Toate aceste lucrări prezentate s-au desfăşurat în condiţii dificile şi la temperaturi de peste 30 grade Celsius, fiind organizate judicioas în vederea sincronizării lucrătorilor implicaţi în intervenţii, precum şi în vederea finalizării lor cu rapiditate pentru a nu afecta procesul tehnologic.

Reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova execută permanent lucrări în beneficiul cetățenilor, vizând asigurarea calității apei, prin întreținerea cursurilor de apă și asigurarea volumelor contractate, sub controlul permanent al tuturor parametrilor de calitate ceruți de legislația în vigoare.

 

**Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro