La Stația de Tratare a Apei Voila din cadrul societății Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) s-au executat în trimestrul 2 multiple lucrări de întreținere la construcțiile hidrotehnice și la instalațiile hidromecanice, scopul final al acestora fiind asigurarea apei potabile la cele mai înalte standarde și a apei industriale pentru clienții noștri.

Exploatare Sistem Zonal Prahova oferă clienților săi apă potabilă la cele mai înalte standarde, efectuând ori de câte ori este nevoie lucrări de spălare și dezinfecție. Astfel, s-au executat lucrări de spălare și curățire de depuneri la decantoarele suspensionale – linie industrială.

De asemenea, pentru eliminarea pierderilor de apă prin vanele cu grad mare de uzură, au fost înlocuite vanele sifonare Dn 150 în căminele care deservesc decantoarele suspensionale.

O altă acțiune pe care am efectuat-o este analiza granulometrică a nisipului din cuvele de filtrare, prin prelevarea probelor de adâncime de 20, 50 și 70 cm. Această analiză scoate în evidență sorturile deficitare de nisip pentru completare, în vederea obținerii unei eficiențe crescute în exploatare pe treapta de filtrare a apei.

Totodată, pentru zona de coronament Bazin de apă curată Lunca Mare, au fost instalate tablouri electrice de alimentare cu energie electrică 220 V și 380 V, iar pentru echiparea personalului operativ în situații de urgență, la stația de clorinare au fost amenajate dulapuri de depozitare pentru aparatele de respirat autonome, dar și pentru costume și măști de protecție.

Stația de Tratare Apa Voila a fost construită între anii 1970-1978, având drept scop alimentarea cu apă potabilă a orașelor Câmpina, Ploiești și a localităților învecinate, precum și pentru alimentarea cu apă industrială a platformelor Brazi și Teleajen. Stația este alimentată cu apă de suprafață provenită din acumularea Paltinu, prin intermediul a doua prize de apă aflate în albia râului Doftana, aval de baraj.

***

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu deținătorii de lucrări construite pe ape sau în legatură cu apa, cu furnizorii, beneficiarii, instituțiile economico-financiare și de control.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro