Sistemul Hidrotehnic Vălenii de Munte face parte din unitatea de exploatare a Sistemul Hidrotehnic Prahova-Teleajen, respectiv ,,Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A.” și folosește ca sursă de alimentare apa provenită din râul Teleajen (şi afluenții acestuia), râu captat în Acumularea Hidrotehnică Măneciu. Din componența sa, fac parte Stația de tratare a apei Măneciu cu Laboratorul C.A. Măneciu, Stația de tratare a apei Vălenii de Munte cu barajul de priză aferent şi Laboratorul C.A. Vălenii de Munte, precum și Formația de întreținere şi reparații care asigură mentenanța instalațiilor, echipamentelor și construcțiilor pentru cele două stații de tratare.

Beneficiarii sistemului de alimentare cu apă sunt unitățile industriale și localitățile județului Prahova.

În vederea funcţionarii în condiţii de siguranţă şi pentru a produce apă la cele mai înalte standarde, se efectuează permanent lucrări de curățare depuneri, spălare și dezinfectare a rezervoarelor de apă potabilă.

Astfel, în perioada 19-30.09.2022, s-au executat lucrări de curățare şi de spălare al rezervorului de apă potabilă R1 de către formațiile exploatare stație tratare și întreținere şi reparații Vălenii de Munte, conform legislației în vigoare. Acestea au constat în: asigurarea condițiilor necesare pentru accesul personalului de execuție a lucrărilor în rezervor (golirea rezervorului, ventilarea acestuia şi efectuarea de determinări de noxe), îndepărtarea depunerilor de nămol, alge, nisip  și curățarea cu jet de apă sub presiune a pereților, șicanelor și radierului. Ulterior, s-au executat lucrări de îndepărtare a biofilmului de pe șicanele, radierul și pereții rezervorului, cu substanțe chimice biocide, avizate sanitar, după care rezervorul a fost clătit cu apă potabilă, umplut la 2/3 din capacitate, concomitent cu introducerea de clor gazos pentru dezinfecția finală. În urma finalizării analizelor specifice, rezervorul a fost reintrodus în circuitul normal de funcționare.

Biofilmul apare în instalațiile de tratare a apei în vederea potabilizării, indiferent de sursa și calitatea microbiologică a acestuia. Eficiența lucrării de curățare a biofilmului este dată de complexul de substanțe chimice folosite care nu necesită frecarea suprafeței, dar asigură o dezinfecție pe toată suprafața rezervorului.

Toate aceste lucrări s-au desfășurat în baza unui program riguros, adus la cunoștință Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, cu respectarea regulilor de SSM și a normelor de igienă, fără ca beneficiarii să fie afectați de scoaterea rezervorului din circuitul funcțional.

Reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova execută periodic, conform planurilor şi programelor interne, lucrări pentru asigurarea calității apei, sub controlul permanent al tuturor parametrilor de calitate ceruți de legislația în vigoare.

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA

**Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro