Ploiești, 20 iulie 2023. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) sărbătorește astăzi, 20 iulie, alături de toți operatorii de apă și canalizare din România Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Aniversarea este un bun prilej pentru evidențierea rolului important pe care angajații societăților de distribuție a apei potabile îl au pentru buna funcționare a comunităților locale, dar și a sectorului privat.

Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare ne oferă posibilitatea să reamintim opiniei publice valorile pe care le-am adoptat, în care credem și cu care ne identificăm, dar și importanța pe care angajații din cadrul societății o au. Având în centrul activității apa, elementul indispensabil vieții, fiecare lucrător din cadrul societății noastre se simte întotdeauna responsabil să acționeze rațional, eficient și cu o grijă deosebită.

În calitate de angajator, punem pe primul plan securitatea și sănătatea angajaților noștri, dar și asigurarea celor mai bune condiții de muncă, împreună cu dezvoltarea profesională prin activități specifice de resurse umane. Cu prilejul acestei zile, conducerea societății transmite calde mulțumiri întregului colectiv pentru implicare, profesionalism și seriozitate. Doar împreună putem proteja, conserva și gestiona eficient resursele de apă ale județului Prahova!

***

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu deținătorii de lucrări construite pe ape sau în legatură cu apa, cu furnizorii, beneficiarii, instituțiile economico-financiare și de control.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro