31 octombrie 2023. Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) marchează astăzi împreună cu statele riverane Mării Negre, Ziua Internațională a Mării Negre. Această dată a fost aleasă deoarece în ziua de 31 octombrie 1996, la Istanbul, a fost semnat primul Plan Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre, document ce asigură implementarea prevederilor Convenției pentru protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată în 1992, la București, cunoscută și sub numele de Convenția de la București.

Spre deosebire de alte mări, Marea Neagră prezintă numeroase avantaje pentru turism și pentru oaspeții de pretutindeni, deoarece vietățile și plantele care trăiesc între valurile acestei mări nu pun viața în pericol. Marea Neagră se bucură de o varietate extinsă de specii de plante, animale și pești, identificându-se doar în spațiul litoralului românesc un număr de 131 de specii de pești și o colecție impresionantă de 270 de specii de alge.

Pentru a proteja și conserva Marea Neagră trebuie să creăm un nou echilibru, înrădăcinat în adevărata înțelegere a apelor și a modului în care umanitatea se raportează la ele. Trebuie să construim o conexiune cu mările, care să fie incluzivă, inovatoare și informată prin lecțiile din trecut. Ziua Internațională a Mării Negre ne amintește rolul major pe care îl au apele în viața de zi cu zi. Ele sunt plămânii Planetei noastre și o sursă majoră de hrană și medicamente și o parte a biosferei.

Alături de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră sunt necesare eforturi din partea tuturor factorilor interesați atât la nivel național, cât și la nivel regional. La nivel național, este de dorit ca toți actorii implicați în activitățile maritime (autorități centrale, locale, sectorul economic, institute de cercetare, ONG-uri) să implementeze măsurile de protecție ce contribuie la atingerea stării ecologice bune a Mării Negre.

***

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA este principalul producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial pentru multiple societăți comerciale. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu deținătorii de lucrări construite pe ape sau în legatură cu apa, cu furnizorii, beneficiarii, instituțiile economico-financiare și de control.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comunicari.publice@eszph.ro