Catre:

Operatorii economici/persoane fizice care au accesat Documentatia de atribuire avand ca obiect ,, Achizitia unui imobil cu destinatie de sediu administrativ.”

 

Urmare a solicitarii de clarificari inregistrata la societate cu nr.2628/20.06.2022, transmisa de un operator economic, la procedura de atribuire mai sus mentionata, va rugam sa dati click pe documentul, de mai jos, in vederea consultarii raspunsurilor formulate de catre Comisia de Evaluare a Ofertelor:

link :  Catre Operatorii economici persoane fizice care au accesat Documentatia de atribuire