Rolul procesului de tratare a apei brute este eliminarea substanțelor nedorite. Deoarece procesul de tratare este unsubiect destul de complex, este recomandată îndrumarea de către specialiști. Tratarea apei ar trebui să vizeze în primul rând elementele sau substanțele care trebuie eliminate sau adaptate. Astfel, o tratare adecvată a apei necesită o investigare corespunzătoare a condițiilor sitului, inclusiv a parametrilor fizici, chimici și biologici. De asemenea, sunt necesare rezultatele analizelor de laboratorpentru a stabili toate etapele necesare în vederea livrării unei ape potabile bunăpentru sănătate și sigură pentru consum. După tratare, apa potabilă trebuie înmagazinată, transportată și distribuită în așa fel încât la nivel de consumator apa să fie de calitate, iar în cadrul rețelei pierderile de apă să fie minime.

Tratarea apei poate fi făcută de către producătorul/distribuitorul de apă sau la nivel de gospodării,pentru acele situații în care acestea nu beneficiază de apă potabilă oferită de un sistem centralizat.Deoarece există multe tipuri diferite de contaminare a apei, au fost dezvoltate corespunzător diferite tehnici de tratare. Vă vom prezenta pe scurt cele mai importante metode de tratare a apei. Tehnicile utilizate depind în mare măsură de gradul de contaminare locală a apei și de posibilitățile financiare ale producătorulu/distribuitorului de apă, comunității și/sau a utilizatorilor. Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova asigură apă potabilăla standarde înalte și având în prim plan respectarea mediului înconjurător pentru peste 80% din populația județului Prahova.