Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) explică de ce apa este o substanță atât de specială, indispensabilă vieții, care sunt însușirile acesteia și de ce procesul de tratare a apei este unul complex ce presupune reacții chimice și biologice.

Daniela Gologan, doctor inginer și Șef al Laboratorului Calitatea Apei Voila, în cadrul societății ne spune: “Supusă unei analize complexe, apa are toate șansele să ne pară o substanță misterioasă. Sub aparența sa de lichid incolor, insipid și inodor, apa ascunde o serie de însușiri remarcabile pentru a susține viața sub toate aspectele sale. Apărută prin binecunoscuta unire chimică a unui atom de O cu 2 atomi de H, molecula de H2O prezintă o structură angulară. Datorită acestui fapt, precum și datorită momentului dipolar ridicat, apa este un solvent excelent pentru compușii ionici sau cei ce se pot disocia în ioni. Această însușire este fără egal între ceilalți compuși chimici și constituie un atu serios în misiunea de susținere a vieții.”

Din lucrările de cercetare ale doamnei Gologan mai aflăm că în faza lichidă, apa prezintă un caracter cu totul insolit, o variație neașteptată a densității în funcție de temperatură. Astfel, dacă toate substanțele chimice au densitatea maximă în stare solidă, apa are densitatea maximă în stare lichidă la ~4 C. Aceasta particularitate are o mare importanță în menținerea vieții, în condițiile terestre.

Pentru a fi potabilă, apa trece printr-un proces complex de tratare a apei ce implică reacții chimice și biologice. Apa este o materie primă naturală în continuă schimbare, în care componenții săi chimici împreună cu microorganismele interacționează reciproc, adaptându-se la tehnologiile de tratare și dezvoltând rezistență. Acesta este motivul pentru care dozele de tratare necesită a fi adaptate permanent.

Nu este neștiut faptul că legislația în domeniul apei potabile este din ce în ce mai restrictivă, iar asigurarea securității și sănătății consumatorului prin furnizarea de apă potabilă de calitate este un deziderat la nivel mondial ce a fost transpus la nivel european prin directive preluate în legislația românească, prin legi și ordonanțe.

Dacă vorbim despre indicatorii microbiologici, aceștia au un impact major, iar monitorizarea lor, atât de producătorul de apă, cât și de Direcțiile de Sănătate Publică, este considerată o prioritate. Astfel, se poate asigura furnizarea continuă a unei ape de calitate, prin:

  • controlul procesului de tratare pe fiecare fază tehnologică
  • adaptarea rapidă a dozelor reactivilor de tratare
  • instruirea personalului pentru a avea o atitudine preventivă

Prin Laboratoarele Calitatea Apei ale societății ESZ Prahova, se asigură atât monitorizarea apei potabile livrate, a rețelei de aducțiune, cât și controlul întregului proces de tratare pe fiecare treaptă tehnologică. Pe baza rezultatelor analizelor obținute și a testelor de tratabilitate, personalul de specialitate determină cantitățile optime de reactivi de tratare necesari în procesul tehnologic.

Exploatare Sistem Zonal Prahova a creat o tradiție de pionierat în domeniul tratării apei, continuând să se mândrească cu o echipă ce poartă multă grijă sănătății consumatorilor și are ca obiectiv constant oferirea unei ape de calitate și armonizarea tehnicilor de potabilizare cu cele aplicate la nivel european.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: comunicari.publice@eszph.ro

Biroul de Relații Publice al EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A