COMUNICAT DE PRESĂ

 

            În urma informațiilor eronate, de natură să aducă prejudicii imaginii societății Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, facem următoarele precizări:

 

  1. Începând cu data de 01 iulie 2006 și până la data de 01 aprilie 2019, domnul Sorin Niculae a ocupat funcția de Director General al societății. Acesta a fost revocat din funcție, în data 01 aprilie 2019, ocupând ulterior funcția de Director General Provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, conform legii.

 

  1. În perioada 18 mai 2017 – 6 septembrie 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serviciul de Inspecție Economico- Financiară a efectuat o inspecție economico-financiară asupra activității societății Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, perioada supusă verificării fiind exercițiile financiare 2012 – 2016.

 

  1. Raportul de Inspecție Fiscală 2092/07.09.2018 a scos la iveală grave deficiențe în administrarea societății, în număr de 15, culpabiltatea fiind stabilită în sarcina domnului Sorin Niculae și a altor persoane din cadrul societății. Opt deficiențe au fost însușite de către societate, fiind puse în aplicare măsurile dispuse de organul de control.

 

  1. Exploatare Sistem Zonal Prahova SA a contestat în instanță un număr de 7 deficiențe din actul administrativ-fiscal întocmit în urma controlului (dosarul fiind pe rolul Tribunalului Prahova Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, nr.1052/105/2019).

 

  1. Totodată, societatea a formulat acțiune în pretenții împotriva domnului Sorin Niculae pentru o parte din prejudiciile identificate în Raportul de Inspecție Fiscală (dosarul fiind pe rolul Curții de Apel Ploiești, nr. 6271/281/2019).

 

  1. La data de 25 Iunie 2020, Tribunalul Prahova a respins ca fiind neîntemeiată acțiunea având ca obiect anularea actului actului administrativ – fiscal întocmit în urma controlului (Hotărârea Civilă nr.508/2020 – dintr-un număr de 7 deficiențe, fiind anulate doar 2).

 

  1. La data de 02 Iulie 2020, Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit în ședință ordinară, a constatat încetarea de drept a contractului de mandat provizoriu al domnului Niculae Sorin prin ajungerea la termen, acesta ocupând funcția de Director General Provizoriu până la data de 1 iulie 2020.

 

  1. La data de 16 iulie 2020, Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit în ședință extraordinară și l-a numit, în calitate de Director General Provizoriu, pe domnul Bogdan Constantin Ene, care îndeplinea condițiile legale pentru a ocupa această funcție.

 

  1. Exploatare Sistem Zonal Prahova SA a procedat la notificarea publicației Puterea.ro, înregistrată sub nr. 1071/26.02.2021, prin care am solicitat eliminarea articolului publicat în data de 24.02.2021, precum și prezentarea de scuze publice pentru prezentarea de informații neconforme cu realitatea.

 

Varianta pdf cu semnătură poate fi accesată AICI.