Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZPH) sărbătorește pe data de 20 iulie, asemenea tuturor operatorilor de servicii publice de acest tip din România, Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aduce în atenția opiniei publice rolul pe care oamenii ce muncesc în cadrul societăților de captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei, îl au în viața comunităților locale.

 

Personalul societății Exploatare Sistem Zonal Prahova își dă silința să îndeplinească cât mai bine acest rol, așa cum caută să informeze permanent populația asupra activităților întreprinse în acest domeniu vital pentru viața fiecăruia dintre noi.

 

Sărbătoarea din 20 iulie reprezintă un alt moment de concluzii, în fața căruia avem toate motivele să fim mândri. Activitatea principalului producător de apă potabilă pentru 84 % din populația județului Prahova și de apă de uz industrial, este una performantă. De asemenea, eforturile societății de a susține creșterea calității serviciilor este constantă și concretizată.

 

Cu ocazia Zilei lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare,  conducerea Exploatare Sistem Zonal Prahova transmite întregului colectiv de salariați mulțumiri pentru activitatea depusă, cu responsabilitate, profesionalism și consecvență, caracteristici care reprezintă parte importantă din succesul acestei companii.