Exploatare Sistem Zonal Prahova SA
Despre noi
Misiune
Produse
Servicii
Microhidrocentrale
Activitate
Legislatie
Proiecte si perspectiva
Galerie foto
Comunicari publice
Raportari
Transparenta
Parteneri
Contact
Politica de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Produse

Apa potabila clorinata - pentru uz uman
Apa potabila clorinata destinata consumului uman este produsa si livrata cu respectarea legii 458 / 2002 - Legea privind calitatea apei, a legii 311/2004 si HG 974/2004, fiind monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statiile de tratare, in punctele de livrare la beneficiari si suplimentar de Autoritatea de Sanatate Publica Prahova - prin monitorizarea de audit.

Monitorizarea de audit a apeipotabilein conformitate cu HG nr.974/2004 si HG 342/2013, se realizeaza conform planificarii de catre D.S.P. Prahova,iar de catre I.N.S.P.Bucurestise analizeazain plus siparametriiurmatori: mercur, mangan, pesticide totale,trihalometanitotali, bor, fluoruri, sulfat, 1,2-dicloretan, tetracloretena, tricloretena, hidrocarburipoliciclicearomatice, benz(a)piren, carbon organic total, culoare, radioactivitate alfa globala, radioactivitate beta globala.

Clientii sunt informati asupra valorilor parametrilor apei livrate prin transmiterea de buletine de analize de catre compartimentul Management Integrat calitate-mediu-SSM conform legislatiei in vigoare.

Parametrii apei potabile monitorizati de laboratoarele proprii sunt prezentati in tabelul urmator:

Nr crt Parametru Frecv/an U. M. Val.adm Metoda de analiza
Parametrii microbiologici
1 Escherichia Coli 365 Nr/100ml 0 SR EN ISO 9308 - 1/2004
2 Enterococi 365 Nr/100ml 0 SR EN ISO 7899 - 2/2002
Parametrii chimici
1 Nitriti 365 mg/l 0,5 SR EN 26777/2002 - C91/2006
Parametrii indicatori
1 Aluminiu 365 mg/l 0,20 SR ISO 10566/2001
2 Amoniu (amoniac) 365 mg/l 0,5 SR ISO 7150-1/2001
3 Clor rezidual liber 365 mg/l >0,5 SR ISO 7393-2/2002
4 Cloruri 365 mg/l 250 SR ISO 9297/2001
5 Clostridium Perfringens 156 / 104 Nr/100ml 0 Legea 458/2002 Legea 311/2004
6 Bacterii coliforme 365 Nr/100ml 0 SR EN ISO 9308-1/2004
7 Conductivitate - la 20ºC 365 uS/cm 2500 SR EN 27888/97
8 Oxidabilitate (Indice permanganat) 365 mgO2/l 5 SR ISO 8467/2001
9 Culoare 365 m-1 Nici o modif SR ISO 7887/2002
10 Duritate totala 365 Grd. germ Min 5 SR ISO 6059/2008
11 Fier 54 mg/l 0,20 SR ISO 6332/96; Completare C 91/2006
12 Gust (TFN) 365 - Nici o modif SR EN 1622/2007
13 Miros (TON) 365 - Nici o modif SR EN 1622/2007
14 Numar colonii la 22C 365 UFC/ml Nici o modif SR EN ISO 6222/2004
15 Numar colonii la 37C 365 UFC/ml Nici o modif SR EN ISO 6222/2004
16 pH 365 Unit de pH 6,5 - 9,5 SR ISO 10523/2012
17 Sulfati 365 mg/l 250 Metoda AWWA- HACH
18 Turbiditate 365 NTU 5 SR EN ISO 7027/2001
19 Sulfuri 4 mg/l 0,10 Metoda HACH

Daca un parametru al apei depaseste limitele admise, se opreste livrarea catre clienti, se iau imediat toate masurile pentru remedierea situatiei si revenirea la normal, cu anuntarea clientilor si D.S.P. Prahova.

Apa tratata pentru utilizare industriala
Apa tratata destinata utilizarii industriale este produsa in cadrul STA Voila pe un flux separat care cuprinde treptele de coagulare, floculare , decantare si filtrare. Apa tratata pentru uz industrial are din punct de vedere mineral aceeasi compozitie cu cea potabila, exceptie facand parametrii microbiologici deoarece apa industriala livrata nu se supune procesului de dezinfectie (clorinare).

Apa tratata destinata utilizarii industriale este livrata cu respectarea contractelor incheiate intre S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. si beneficiari, avand la baza cerintele si nevoile acestora. Apa pentru uz industrial este monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statia de tratare Voila si in punctele de livrare la beneficiari, fiind transmise buletine de analize sub responsabilitatea sefului de laborator CA Voila si a compartimentului Management Integrat calitate-mediu-SSM.
  Copyright © 2009 - 2020 Exploatare Sistem Zonal Prahova SA. Toate drepturile rezervate.