Exploatare Sistem Zonal Prahova SA
Despre noi
Misiune
Produse
Servicii
Microhidrocentrale
Activitate
Legislatie
Proiecte si perspectiva
Galerie foto
Comunicari publice
Raportari
Transparenta
Parteneri
Contact
Politica de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Misiune

Strategia organizatiei noastre este axata pe dezideratul : „In centrul actiunilor sunt grija pentru oameni si satisfacerea nevoilor lor, in armonie cu mediul inconjurator. „

Valorile pe care le-am adoptat, in care credem si cu care ne identificam sunt sintetizate in filozofia si misiunea noastra: Apa este elementul indispensabil vietii, o resursa naturala sensibila la activitatile noastre, la capriciile vremii, la neglijenta unora si in calitate de producator si distribuitor al acestei bogatii, ne angajam la gospodarirea rationala si eficienta, cu:
 • punerea pe primul plan a securitatii si sanatatii angajatilor, cresterea nivelului de sanatate si confort al populatiei prin consumarea apei produse de noi
 • protectia, conservarea si gestionarea eficienta, durabila a resurselor de apa de suprafata si subterane, cu asigurarea protectiei mediului inconjurator
 • imbunatatirea calitatii apei produse si livrate cu satisfacerea cerintelor legale si a celor mai exigente nevoi ale clientilor, populatiei, la standarde europene
 • cresterea calitatii serviciilor la preturi competitive
 • informarea populatiei, partilor interesate despre principiile, metodele utilizate de noi, rezultatele eforturilor noastre si asigurarea accesului la date
 • relatii reciproc avantajoase cu clientii si partile interesate
 • popularizarea rolului si importantei apei
S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A asigura conformarea la metodele si standardele nationale de captare, tratare a apei, monitorizare si masurare a parametrilor acesteia, gestionare a deseurilor, reziduurilor tehnologice, cat si de implicare, constientizare a angajatilor. In acest fel societatea S.C. ESZ Prahova S.A. se implica in problemele majore ale judetului Prahova printre care se evidentiaza consecintele nefaste ale poluarii mediului si neglijarea securitatii oamenilor. Ritmul intens de urbanizare, de utilizare a resurselor naturale si multimea de deseuri, noxe generate tind sa transforme cadrul natural din mediu care ne înconjoara în mediu agresat, lada de gunoi a societatii, reactiile sale de autoreglare devenind nefaste atât vietii cât si ambientului constructiv creat.

In linia strategica de conformare la Directivele europene in domeniul apei, protectiei mediului si securitatii, sanatatii ocupationale, S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A a demarat un amplu program pentru imbunatatirea performantelor in domeniile mentionate si a realizat certificarea sistemului de management integrat Calitate – Mediu – Securitate si Sanatate in Munca, a carui Politica o prezentam in continuare:

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU – SSO

S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. avand ca principal obiectiv de activitate captarea, tratarea, stocarea, transportul, livrarea apei, si in acord cu strategia, acorda prioritate maxima realizarii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Directorul General se angajeaza pentru mentinerea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu- SSO in conformitate cu standardele de management SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 si cu respectarea principiilor de baza urmatoare :
 1. Leadership si angajare, constientizare si responsabilizare personal
 2. Asigurarea unei dezvoltari durabile
 3. Orientare catre clienti si alte parti interesate, cu asigurare transparenta, corectitudine, promptitudine si promovarea relatiilor reciproc avantajoase
 4. Asigurarea responsabilitatii si legalitatii
 5. Luarea deciziilor pe baza de dovezi
 6. Dezvoltarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc
 7. Contributia activa la protectia mediului, promovarea de actiuni proactive pentru prevenirea poluarii mediului, bazate pe filozofia dezvoltarii afacerii in armonie cu mediul
 8. Cresterea nivelului de securitate si sanatate ocupationala, bazata pe cultura sigurantei
 9. Imbunatatirea continua SMI, ca o datorie a tuturor angajatilor
Obiectivele strategice ale Politicii SMI - S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. sunt :
 1. Obiective strategice comune SMC, SMM, SMSSO
  • Crestere leadership si angajament
  • Crestere cunoastere, evaluare, aplicare context organizatie, pentru satisfacere cerinte si nevoi
  • Crestere eficienta in asigurarea resurselor materiale
  • Imbunatatire abordare pe baza de risc si oportunitati
  • Aplicare monitorizari, masurari si analize de laborator moderne, eficiente si eficace pentru produsele si procesele SMI
  • Asigurarea resurselor umane, instruirea, responsabilizarea, constientizarea, implicarea si motivarea angajatilor la un nivel superior
  • Imbunatatirea comunicarii interne si externe, asigurarea transparentei si avantajului reciproc in relatiile cu clientii si celelalte parti interesate
  • Imbunatatirea performantei sistemului de management integrat calitate –mediu- SSO, cu consolidarea nivelului de maturitate
 2. Obiective strategice pentru SMC
  • Imbunatatirea orientarii catre clienti pentru satisfacerea cerintelor si nevoilor exprimate
  • Cresterea actiunilor proactive, ca instrument eficient de preventie si rentabilitate
  • Cresterea productivitatii tehnologiei tratarii si transportului apei
 3. Obiective strategice pentru SMM
  • Cresterea performantelor in protectia mediului, pentru o dezvoltare durabila, fara poluari
  • Prevenirea poluarii mediului, prin controlul si gestionarea eficienta a substantelor periculoase, deseurilor si reziduurilor tehnologice
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de mediu
 4. Obiective strategice pentru SMSSO
  • Cresterea performantelor in asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale, si fara accidente
  • Cresterea nivelului de securitate pentru angajati si bunurile societatii, prin actiuni proactive eficiente, eficace, cu reducerea si controlul riscurilor.
  • Imbunatatirea pregatirii si a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta de SSM
  • Implementare standard SR ISO 45001:2018 pentru introducere in anul 2020
In acest scop am delegat pe Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat cu autoritatea si responsabilitati pentru:
 • asigurarea ca Sistemul de Management Integrat Calitate- Mediu –SSO se conformeaza cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, inclusiv ca SMI este documentat, actualizat, controlat, monitorizat, masurat, implementat, mentinut, analizat si imbunatatit eficace
 • asigurarea ca orientarea catre clienti si alte parti interesate este promovata in organizatie
 • raportarea managementului de varf referitor la performantele SMI, indeplinirea obiectivelor generale, specifice si a indicatorilor de performanta
 • asigurarea ca este mentinuta integritatea Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu –SSO atunci cand sunt implementate schimbari


Data: 31.01.2019
DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Sorin Niculae

  Copyright © 2009 Exploatare Sistem Zonal Prahova SA. Toate drepturile rezervate.